Croatian English French German Italian Japanese Portuguese Russian Spanish Swedish
Text Size
petak, april 19, 2019
Projekti

Projekti

"Unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja". (Projekat unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja Omladinski centrar "Vermont" realizuje već 7 godina i u tom periodu je obučeno preko 2000 mladih ljudi. Tokom cjelokupnog perioda implementacije projekat ima podršku Vlade Brčko Distrikta – Odjeljenja za obrazovanje, Vlade RS, Vlade Federacije BiH i Svjetske zdravstvene organizacije. U okviru ovog projekta vršimo organizovanje predavanja, radionica i INFO štandova po osnovnim i srednjim školama gdje vršnjaci vršnjacima prenose znanje iz oblasti prevencije u zdravlju. Cilj je da se mladi što više obrazuju na ovu temu i preuzmu odgovornost za svoje zdravlje. Konkretni ciljevi ovog projekta su:

- informisanost mladih ( o složenosti društvenog, kulturnog, moralnog

konteksta seksualnih pitanja te postaviti vlastito gledište),

- bolje shvatanje koncepta zdravstvenog obrazovanja,

- razmjenjivanje vlastitih stavova i vrijednosti u vezi sa zdravstvenim

obrazovanjem mladih,

- edukovanje mladih o vlastitom i tuđem tijelu, osjećajima, pravima,

privlačnostima i vezama, sigurnom seksu donošenjem odgovornioh

odluka, zaštiti nenamjernih trudnoća i spolno prenosivih bolesti,

- razvijanje pozitivne vještine i vrijednosti na kojima će oni temeljiti

svoje ponašanje i odluke,

- razvijanje kod mladih kritičke svijesti o porukama koje vezano uz pol,

izgled i seksualnost prenose mediji i druga sredstva komunikacije,

- sticanje umijeća koje će im omogućiti da primijene čitav niz

interaktivnih metodoligija koje će se koristiti u edukativnom

programu,

- suzbijanje štetnih navika,

- jačanje saradnje vladinog i nevladinog sektora,

- bolja saradnja između roditelja i prosvetnih radnika i sl.

Opservatorij za promociju prava djeteta (upoznavanje svih članova društva sa pravima mladih, stepenom u kome se ona poštuju i mogućnostima za ostvarivanja napretka na ovom polju).

"Koji je tvoj izgovor" – projekat koji ima za cilj podsticanje mladih na angažovanje oko zaštite zdravlja. Projektom se pokušava povećati aktivnost mladih da se bore za svoje ideale. Realizuje se već 8 (osam) godina.

Tradicionalni basket turnir - "Brčko na noge svi protiv droge" (cilj je da se putem ovog projekta mladi podstaknu na zdrav život putem posvećivanja pažnje sportu i drugim sekcijama, uz istovremeno isticanje štetnosti narkotičkih sredstava. Pored toga cilj je razvijanje međusobne saradnje i tolerancije mladih kao neophodnog osnova za njihovo zdravo odrastanje. Istovremeno se projektom promovišu sportsko – rekreativne aktivnosti koje su prirodan i najprikladniji način da mladi zadovolje sve one potrebe zbog kojih posežu za drogom i alkoholom. Mladi bi se kroz ove sportske aktivnosti mogli naučiti da sebi postavljaju ciljeve, da se bore za njihova ostvarenja i da neuspjeh private kao sastavni dio života koji se može prevladati sopstvenim zalaganjem. Takođe im se pruža mogućnost da putem ovih aktivnosti steknu prijatelje koji će im biti dragocjena podrška u različitim životnim situacijama. Na turniru se svak godine učestvuje preko 150 ekipa iz cijele BiH te preko 4.000 posmatrača. Ciljevi koji se postižu ovim projektom su:

* održivost tradicinalnog turnira u košarci,

* promocija sportskih događajka u našem gradu,

* promocija zdravog života kroz sportske aktivnosti,

* veća ispunjenost slobodnog vremena mladih kroz sportske aktivnosti

* pobuđenje svijesti mladih o štetnosti upotrebe narkotičkih sredstava,

* razvijanje prijateljskih odnosa između mladih iz različitih škola,

* promocija mladih i njihovih aktivnosti u Brčko distriktu,

* promocija dobre saradnje između Vladinog i Nevladinog sektora.

"I ja želim da znam" (Projekat je usmjeren na upoznavanje mladih sa svim aktuelnostima iz savremenog života kako bi postali uspješni članovi drušva. Ovim putem se podstiče zainteresovanost mladih za pojedina dešavanja u gradu, tj. svijetu uopšte, te njihovo angažovanje na povećanju saznanja mladih o aktuelnostima).

"Nasilje u klupama" (podsticanje mladih na međusobno razumijevanje, toleranciju i saradnju, uz istovremeno otkrivanje razloga za maloljetničku delikvenciju i pronalazak rješenja. Projekat se realzuje aktivnom medijskom kampanjom propraćenom podjelom promotivnog materijala kroz niz uličnih akcija te organizacijom brojnih predavanja u svim osnovnim i srednjm školama, Nevladinim organizacijama, Mjesnim zajednicama, sportski, kulturni, zabavnim i drugim kolektivima I udruženjima. U izradu promotivnog materijal direktno su uključeni mladi kako bi se on prilagodio njihovim potrebama. Do sada je ovim putem realizovano peko 350 radionica. Projekat uključuje aktivnu saradnju sa Policijom Brčko distrikta BiH I EUPM-om. Ovim putem je obučeno perko 1.500 mladih).

"Savjet mladih Brčko distrikta" –Namijenjen je isključivo mladim osobama. Članovi savjeta su predstavnici osnovnih i srednjih škola te volonteri ovog centra. Putem njega se određuju prioritetna pitanja djelovanja mladih u Distriktu i iznose nova zapažanja i problemi u vezi organizovanja i djelovanja mladih).

"Nadzorni savjet građana Brčko distrikta" (savjet koji okuplja sve mjesne zajednice i nevladine organizacije u gradu sa ciljem da se uz saradnju sa policijom poveća bezbjednost građana).

"Konferencija o zdravlju mladih u BiH" (osnovni cilj ove konferencije je isticanje problema zdravlja mladih, razloga za njihovo nastajanje i metoda za njihovo rješavanje. Organizuje se 2 (dva) puta godišnje i na njoj se identikuju i prezentuju široj javnosti osnovni problemi koji pogađaju mlade Distrikta te se prezentuju aktivnosti koje će se preduzeti u cilju njihovog prevazilaženja. Učesnici konferencije su predstavnci osnovnih i srednjih škola, Nevladinih udruženja, Mjesnih zajednica, sportskih kulturnih i drugih udruženja, lokalne vlasti, policije, medicinskih centara i sl.).

"Dječija olimpijada" (održava se jednom godišnje sa ciljem da se odrastanje učini zabavniim i ujedno podsjete roditelji da posvećuju više pažnje druženju sa svojom djecom kroz igru, smijeh i zabavu. Pored toga želja nam je da na ovaj način svi skupa posvetimo više pažnje najmlađim članovima našeg društva uz istovremeno razvijanje takmičarskog duha. Organizuje se na gradskom trgu za djecu uzrasta od 4 do 8 godina. Na olimpijadi učestvuje oko 250 mališana Distrikta. Za sve prisutne se podijele paketići).

"Zdravlje mladih" (Projekat koji ima za cilj prije svega zdravlje mladih ljudi. On uključuje saradnju sa Romima. Djecom sa posebnim potrebama, te obuka mladih na teme kao što su narkomanija, alkoholizam, seksualno i reproduktivno zdravlje, pušenje i sl. Cilj projekta je takođe da se dotaknu teme kao što su nasilje u porodici, nasilje u klupama, maloljetnička delikvencija i sl. Tokom projekta na kome sarađuju predstavnici Vlade, Skupštine, Policije, Sudstva, Tužilaštva, medicinsko osoblje, vjerske zajednice i brojni drugi članovi težiti će se ka izgradnji strategije zdravlja koja će se primjenjivati na našim prostorima. Cijeli projekat će biti propraćen aktivnom medijskom kampanjom, izradom i dijeljenjm štampanih materijala, organizovanjem brojnih seminara, radionica, sekcija, okruglih stolova i drugih aktivnosti kako za predstavnike učenika osnovnih i srednjih škola, tako i za roditelje, profesore i druge zainteresovane građane a u cilju poboljšanja statističkih podataka iz ove oblasti.

Projekat "Stop korupciji" 

Opšti cilj projekta "Borba protiv korupcije" se odnosi na demokratsku stabilizaciju, pomirenje i daljnji razvoj u Bosni i Hercegovini putem podsticanja građanskog obrazovanja o suzbijanju korupcije u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine.

Specifični cilj:

Podizati svijest građana Brčko distrikta Bosne i Hercegovine o pitanjima korupcije u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine. Izraditi preporuke za suzbijanje korupciju u zdravstvu i obrazovanju i uspostvaa adekvatnih mehanizama za smanjenje korupcije. Trenirani lideri u minimalno 24 mjesne zajdenice o borbi protiv korupcije. Trenirani predstavnici zdravstvene zaštite, edukacije o borbi protiv korupcije.

Ciljane grupe:

Brčko bolnica, Ekonomski fakultet u Brčkom, i sve mjesne zajednice na području Brčko distrikta BiH.

Procjena rezultata:

- Uspostava video nadzora za kontrolu polaganja ispita na Ekonskomskom fakultetu u Brckom

- Podizanje svijesti javnosti/medijska kampanja povećanje znanja građana o pitanjima korupcije.

- Minimalno 240 osoba u 24 mjesnie zajednice obučenih po pitanju borbe protiv korupcije u zdravstvu i obrazovanju.

- Uspostava Info linija za prijavu korupcije.

- Uspostava Javne elektronske knjige protokola u Bolnici Brcko.

- Minimalno 24 mjesne zajednice da odrede predstavnike i dalje "treniraju" ostale građane u svojim lokalnim zajednicama o borbi protiv korupcije.

- Najmanje 30 predstavnika zdravstvene zaštite i obrazovnog sektora obučeni za borbu protiv korupcije i zašto je korupcija loša za jedno društvo.

- Najmanje 2 seta preporuka koji bi razvili svijest o tome kako smanjiti prostor za korupciju u zdravstvu, obrazovanju.

Glavne aktivnosti:

• Uspostava projektnog odbora

• Predstavljanje projekta vlastima i javnosti.

• Analiza relevantnih procedura - (obrazovanje i zdravstvo)

• Organizovanje treninga za ostale OCD-a iz Brčko distrikta i građanima u 24 mjesne zajednice.

• Javna i medijska kampanja.

• Uspostava Info linija za prijavu korupcije

• Obrazovni seminari i radionice.

• Nabavka opreme.

• Uspostava video nadzora na fakultetu.

• Uspostava javne knjige protokola za bolnicu.

Redovne aktivnosti sekcija Omladinskog Centra "Vermont"

- novinarska

- dramska

- muzička

- škole stranih jezika

- foto sekcija

- škola informatike

- škola manekena

- sportske sekcije(fudbal, košarka, odbojka, samoodbrana, tenis)

- pomoć u školi

- škola gitare

- škola modernog plesa.

Cilj navedenih sekcija je da mladi aktivnije popune svoje slobodno vrijeme kroz zabavu, igru i smijeh i na taj način imaju manje vremena za razmišljanje o drogi, alkoholu, pušenju, nasilju i sl. Na ovaj način se istovremeno podstiče razvijanje kreativnosti kod mladih.

Seminari:

mladi i zapošljavanje

pisanje projekata

odnosi sa javnošću

volonterizam

učešće mladih u donošenju odluka

jačanje rada NVO

Kroz navedene seminare se teži osposobljavanju mladih za savremene uslove života kroz povećavanje polja nihovog znanja. Na ovaj način mladi postaju uzorni članovi našeg drušva sa velikim ambicijama i postignućima u životu. Istovremno se mladi upoznaju sa problemima savremenog društva i dosadašnjim iskustvima u njihovom prevazilaženju.

Napominjemo da je omladinski centar "Vermont" prva nevladina organizacija u BIH, te da smo predstavnici u svim tijelima saradnje sa Vladama Brčko Distrikta, Federacije BIH, Republike Srpske i BIH te predstavnici nevladinog sektora u saradnji sa Evropskom Unijom.

Omladinski centar „Vermont" nema stalnog finansijera nego se finansiramo putem raznih grantova i aplikacija.


P A R T N E R I_____________________________________________________

"OSNAŽENE ŽENE, OSNAŽENI GLASAČI ".

POŠTOVANI POSJETIOCI OVDJE MOŽETE POGLEDATI BROŠURU PROJEKTA "OSNAŽENE ŽENE, OSNAŽENI GLASAČI" KOJI REALIZUJE OMLADINSKI CENTAR "VERMONT" UZ VELIKODUŠNU PODRŠKU AMERIČKOG NARODA PUTEM AMERIČKE AMBASADE U SARAJEVU.

                          BROŠURA

_____________________________________________________Baner

Anketa

Kako se suprotstaviti korupciji u Brčkom?

Saradnici

Medijski saradnici